Plastik və alüminium məmulatları

İstehsalat sahəsinin plastik-alüminium sexi 29 yanvar 2014-cü ildə istifadəyə verilib. Bakı şəhərində yerləşən bu sexdə yüksək keyfiyyətli plastik və alüminiumdan müxtəlif növ qapı-pəncərə və digər məhsullar istehsal olunur.