img

Əhalinin içməli suya olan təlabatının ödənilməsi üçün artezian quyularının qazılması layihəsi

Qəbəblə rayonuda diametri 173-178 mm dərinliyi 150-180 m olan 6 ədəd, Zaqatala rayonunda diametri 2290-300 mm, dərinliyi 150-180 m olan 13ədəd, Oğuz rayonunda diametri 206-211 mm olan dərinliyi 150 m olan 6 ədəd, Şəki rayonunda diametri 226-238 mm dərinliyi 150-220 m olan 13 ədəd, BAlakən rayonunda diametri 43-50 mm, dərinliyi 170-180 m olan 5 ədəd quyuların qazılması, layihəyə uyğun nasosların və digər avadanlıqların quraşdırılması

Müştəri:

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

Bitdi :

Davam Edir..

Daha çox Lahiyə