img

Şimal regionunda Zaqatala rayon Qımır Sudan İstifadəedənlər Birliyi üçün Suvarma Kanallarının bərpas

Uzunluğu 45564 m olmaqla, beton hisəsi 4559 olan kanalın, 243 ədəd keçid və su buraxaların tikintisi hidrotexniki qurğuların quraşdırılması

Müştəri:

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

Bitdi :

Davam Edir..

Daha çox Lahiyə