img

Əhalinin içməli suya olan təlabatının ödənilməsi üçün artezian quyularının qazılması layihəsi

“Qax rayonunda 2 ədəd, Zaqatala rayonunda 1 ədəd, Şəki rayonunda 2 ədəd olmaqla 5 ədəd quyunun qazılması” Arezian quyularının qazılması

Müştəri:

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

Bitdi :

Davam Edir..

Daha çox Lahiyə