img

Qax r Ağçay Kanalının əsaslə təmir işləri

Ağçay (Qəbələ) kanalının torpağn qazılması, dib və yan divarlarının betondan tökülməsi

Müştəri:

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

Bitdi :

Davam Edir..

Daha çox Lahiyə